Regler

På Ringeriksbadet har vi fokus på hygiene, sikkerhet og service. Alle besøkende skal føle seg i varetatt og et av våre mål er at alle skal trives. Ringeriksbadet har en ”nullfilosofi” når det gjelder ulykker. På bakgrunn av disse målsetningene har vi laget et badereglement:

Sikkerhet

Vi er opptatt av de besøkende skal trives og være trygge, og har en nullfilosofi når det gjelder ulykker.

Ringeriksbadet tar sikkerhet på alvor

Ringeriksbadet har derfor laget et sett med baderegler som er myntet på trivsel og sikkerhet, og som skal virke forebyggende på ulykker. Når det gjelder vann, er det umulig å gardere seg 100 % mot at uhell kan skje, og våre ansatte må årlig gjennomføre kurs i livredning og gjenopplivning. Vi oppfordrer at de besøkende følger badereglene og tar et medansvar for seg selv og sine.

Sikkerhetssystem

Som en ekstra sikkerhet har vi valgt å installere et sikkerhetssystem i idrettsbassenget

SwimEye

I perioder med mye folk kan det være utfordrene for badevaktene å holde oversikt over alle de besøkende, og som en ekstra sikkerhet har vi valgt å installere et sikkerhets system i idrettsbassenget. Systemet heter ”SwimEye,” og dette er høyteknologiske kameraer som vil fange opp om folk blir liggende på bunnen, og dermed korte ned responstiden om uhellet først skal skje.

 • Alle bader på eget ansvar.

 • Vis hensyn til andre besøkende.

 • Følg skilting og anvisninger fra badevaktene.

 • Før du bader, må hele kroppen og håret vaskes med såpe. Badetøyet skal være rent og tas på etter kroppsvasken.

 • Det er forbudt å ta bilder i dusjer, garderober og inne i badeanlegget.

 • Berusede eller støyende personer kan bortvises. Det er ikke lov å medbringe alkohol på Ringeriksbadet.

 • Personer med åpne sår kan bortvises, grunnet fare for smitte.

 • Det er ikke tillatt å bade med undertøy.

 • Gjenstander (som for eksempel glass, nåler, plaster, vatt og tyggegummi) som kan medføre skade på personer og anlegg, må ikke tas med inn i anlegget. Dette gjelder også dykkemasker med glass.

 • Barn under 10 år må ha følge av en svømmedyktig person på 18 år eller eldre. Denne personen må ha tilsyn til barnet til enhver tid og være badende.

 • Barn kan følge med foreldre av motsatt kjønn i garderobe/dusj inntil barnet når skolealder. (6-7 år).

 • Det er forbudt for ikke-svømmedyktige å oppholde seg i det store bassenget uten en svømmedyktig voksen.

 • Unngå å løpe i dusj- og bassengområdet. Våte fliser blir svært glatte, og dette kan medføre fare for deg selv og andre. Små barn bør bruke sokker.

 • Du må aldri trekke noen under vann, dytte andre fra kanten eller stupe på noen som oppholder seg i bassenget.

 • For å benytte seg av hinderløypa må man være over 6 år og svømmedyktig. Det vil si at det ikke er lov å bruke armringer. Her er det badevakten som vurderer om vedkommende er svømmedyktig.

 • Det er forbudt å stupe i varmebassenget og fra langsidene i det store bassenget.

 • Personlig hygiene som barbering, neglklipping o.l skal ikke forekomme i badstuen.

 • Det er påbudt for barn under 3 år å bruke badetruse. En slik kan kjøpes i vår badebutikk. Badebleie er ikke tillatt.

 • Mat og drikke skal kun nytes på anviste steder og ikke i bassenget.

 • Røyking skal foregå utendørs. Bruk av snus, tyggegummi og elektriske sigaretter er ikke tillatt i svømmehallen.

 • Det skal ikke reserveres bord inne i svømmehallen. Bord er forbeholdt kunder som kjøper mat og drikke. Løse eiendeler vil bli fjernet.

 • Ta godt vare på dine eiendeler. Ringeriksbadet er ikke ansvarlig for bortkomne gjenstander.