Vi ønsker velkommen til Dødsefredag 16. september kl. 17:30-19:30!

Vi får besøk av flere VM-delatakere – og alle er velkomne til å bli med på dødseshowet eller se på.

Denne kvelden vil det være tillatt å fotografere/filme i svømmehallen.